Bli medlem

Du som vill bli medlem i Bagaregårdens bilkooperativ blir det genom en skriftlig ansökan till oss.

Ansökan hittar du här. Våra stadgar hittar du här.

Skriv ut och fyll i din ansökan. Till din ansökan bifogar du kopia på ditt körkort. På ansökan framgår även adressen den ska skickas till.

Styrelsen behandlar därefter din ansökan och i detta ingår kontroll mot kronofogdens register. Därefter får du en bekräftelse med mer information samt vårt postgironummer. Hit betalar du en insats på 3700 kronor inom två månader från att du blivit antagen som medlem. När betalningen är gjord och kontrollerad får du ett konto och kan därefter boka och köra våra bilar.