Bli medlem

Du som vill bli medlem i Bagaregårdens bilkooperativ blir det genom en skriftlig ansökan till oss.

Ansökan hittar du här. Våra stadgar hittar du här.

Skriv ut och fyll i din ansökan. Till din ansökan bifogar du kopia på ditt körkort. På ansökan framgår även adressen den ska skickas till.

Styrelsen behandlar därefter din ansökan och i detta ingår kontroll mot kronofogdens register. Därefter får du en bekräftelse med mer information samt vårt postgironummer. Hit betalar du en insats på 500 kronor* inom två månader från att du blivit antagen som medlem. När betalningen är gjord och kontrollerad får du ett konto och kan därefter boka och köra våra bilar.

* Just nu kör vi en drive med rejält reducerad insats så passa på att anmäla dig!